On Sale At stockphotographs.org!

Nikon Plan Apo


Nikon Plan APO VC 20x Air 0.75 NA UV Objective 1501-9398

$150.00


Nikon Plan Apo 20X Microscope Objective Lens 160mm Planapo

$249.99


Nikon CFI Plan APO VC 20x Air 0.75 UV Enhanced Microscope Objective 0500-0087

$190.00


Nikon Plan APO 20X/ 0.75 DIC N2 /17 WD 1.0 OFN25 Objective

$218.00


VINTAGE Nikon Plan Apo10 0.4 160/0.17 631215 Microscope Objective with Case

$49.99


NIKON PLAN APO 20X/.75 1.0 WD MICROSCOPE OBJECTIVE DIC N2

$400.00


Nikon Plan APO 2x /.1 160mm CFN Microscope Objective Planapo RMS

$499.99


NIKON CF PLAN APO 150X BF OBJECTIVE

$380.00


NIKON PLAN APO 40X/0.95 PH2 DM 0.11-0.23 CFI PHASE CONTRAST MICROSCOPE OBJECTIVE

$1,199.95


Nikon Microscope Objective, CFN Plan Apo 4x

$890.00


Nikon Microscope Objective, BD Plan APO 150x

$490.00


Nikon 20x Plan Apo Phase DM Microscope Objective Lens MRD30201

$1,543.00


Nikon 4x Plan Apo ∞/- CFI60 Infinity Microscope Objective Lens

$793.00


NIKON PLAN APO 4X WD 20 Microscope Objective

$645.00


NIKON PLAN APO LAMBDA 10X Microscope Objective

$795.00


NIKON PLAN APO 20X VC DIC N2 Microscope Objective

$645.00


NIKON PLAN APO 10X Microscope Objective

$595.00


NIKON PLAN APO LAMBDA 60X OIL 1.40NA DIC Microscope Objective

$1,785.00


NIKON PLAN APO 20X DIC Microscope Objective

$545.00


NIKON PLAN APO 10X Microscope Objective

$585.00


NIKON PLAN APO 4X Microscope Objective

$595.00


Nikon Plan Apo 40x 0.95 160/0.17 Correction Collar Microscope Objective

$399.00


Nikon CFN Plan APO 20x 0.75 Microscope Objective

$399.99


Nikon CFN Plan APO 2x /.1 160mm CFN Microscope Objective Planapo RMS

$674.99


Nikon 4x 0.2 Plan Apo Eclipse CFI Microscope Objective Planapo

$774.99


Nikon Plan APO 10x /0.4 160mm TL Microscope Objective PlanAPO RMS 10

$449.99


Nikon Plan APO 20x 0.65 Microscope Objective

$394.99


Nikon 10x 0.45 Plan Apo Eclipse CFI Microscope Objective Planapo

$849.99


NIKON PLAN APO 20X DIC N2 Microscope Objective

$385.00


Nikon CFN Plan APO 60x Oil Microscope Objective With Correction Collar TL 160mm

$475.00


Nikon CFN Plan APO 60x Oil Microscope Objective, Nice.

$690.00


Nikon BD Plan Apo 150x Objective

$570.00


NIKON 200X CF PLAN APO EPI MICROSCOPE OBJECTIVE

$850.00


HIGH QUALITY, Nikon BD Plan APO 40 0.80 Microscope Objective

$500.00


Nikon Plan Apo 4X/0.2 [infinity]/- WD 20.0 Objective unit 4

$679.00


Nikon Plan Apo 10X/0.45 DIC N1 [infinity]/0.17 WD 4.0 Objective

$795.00


Nikon Plan Apo 20X/0.75 DIC M/N2 [infinity]/0.17 WD 1.0 Objective unit 3

$995.00


Nikon Plan Apo 20X/0.75 DIC M [infinity]/0.17 WD 1.0 Objective unit 5

$995.00


Nikon Plan Apo 20x/0.75 DIC N2 OFN25 [infinity]/0.17 WD 1.0 Objective unit 2

$695.00


Nikon Plan Apo VC 60x/1.40 Oil [infinity]/0.17 DIC N2 WD 0.13 Objective

$1,495.00


Nikon Plan Apo 10x/0.45 DIC L [infinity]/0.17 WD 4.0 Objective unit 5

$679.00


Nikon Plan Apo 40x/0.95 DIC M/N2 [infinity]/0.11-0.23 WD 0.14 Objective unit 2

$1,295.00


Nikon CFI Plan Apo 60X/1.40 Oil DIC H [infinity]/0.17 WD 0.21 Objective unit 2

$1,495.00


NIKON HR PLAN APO 1X WD 54 HIGH RESOLUTION STEREO MICROSCOPE OBJECTIVE LENS

$999.99